Om företaget

Selfors Consulting AB är ett privat aktiebolag som grundades 2017 och bedriver konsultverksamhet i frågor relaterade till fastigheter och lokaler, huvudsakligen inom etablering och fastighetsutveckling. Fokus ligger primärt på detaljplansprocesser, utveckling av handel, logistikfastigheter och bostäder där vi vänder oss till fastighetsägare och hyresgäster som behöver skapa nya affärer och/eller utveckla befintliga. Vår geografiska bas är söder om Göteborg men vi utför uppdrag över hela Sverige. Selfors Consulting AB grundades av Anders Selfors som även är ensam ägare. 

Uppdrag & Utveckling av fastigheter

Jörlanda-Berg 1:66 i Stenungsund på uppdrag

Vi har på uppdrag av Spekeröds Utveckling AB drivit igenom ny detaljplan till granskning. Arbetet var kraftigt försenat när vi tog på oss uppdraget. Detta har varit ett stort jobb då det har varit en komplicerad planprocess med många variablar och intressen från myndigheter och kommunen. Vi tar på oss både enkla och komplicerade detaljplansuppdrag som vi driver effektivt där ovan tillhört det sist nämnda. 

Falköpings Handelsområde i söder

Vi utvecklar själva ett nytt fantastiskt handelsområde i södra rondellen vid sidan av Biltema. Detaljplanen är sedan en tid tillbaka antagen och medger livsmedel, samt övrig detaljhandel och restaurang. Förhandlingar förs med ett flertal hyresgäster och intresset är stort. 

Kompetens och erfarenhet

 

Anders Selfors

 

Copyright Selfors Consulting AB